UP 2017- Forretningsmodeller for en digital tidsalder

Det var i alt 33 engasjerte deltakere som møttes i Bene Ageres lokaler da vi 28. november arrangerte UP for tolvte gang. Arrangementet ble en suksess og det var stor interesse for kveldens tema: Forretningsmodeller for en digital tidsalder.

Kvelden startet med at key-note speaker Tor Olav Mørseth delte sine erfaringer fra digitalisering av mediebransjen – en spennende bransje som har kjent konsekvensene av digitalisering på kroppen! Tor Olav trakk frem at selv om det totale annonsemarkedet i Norge siden 2012 har vokst med over 10 % har de tradisjonelle mediehusene tapt over 19 % av markedet, tilsvarende over 1 500 mNOK årlig. Lærdommen er at de nye konkurrentene, som Google og Facebook, ikke kopierte den tradisjonelle forretningsmodellen til mediehusene. Konkurrentene begynte med et spesifikt forretningsområde der de kunne løse behovet til kundene på en bedre måte, og gravde seg inn i inntektsstrømmen derfra. En bedre måte for mediebransjen å møte konkurransen på kunne vært å tidligere innse tempoet i endringen og selv utsette sine egne forretningsmodeller for konkurranse og kannibalisering.

Under presentasjonen gjorde vi en øvelse der alle skulle skrive ned det første de assosierer med ordet «digitalisering». Den resulterende ordskyen viser at det nødvendigvis ikke er noen felles referanse for hva digitalisering betyr!

“Hva er det første du tenker når du hører ordet digitalisering?”

Felles endringstrekk på tvers av bransjer

Videre i arrangementet ble det i grupper diskutert hvordan digitalisering påvirker våre egne bransjer og hvordan vi som unge kan påvirke selskapets arbeid med digitalisering, innovasjon og fornyelse. Den varierte bakgrunnen til deltakerne –  fra blant annet bank, olje og gass, kraft, industri, varehandel, bioteknologi, logistikk og konsulentbransjen gjorde gruppediskusjonen ekstra spennende.

Felles endringstrekk som følge av digitalisering for flere av de nevnte bransjene var:

  • Automatisering av rutineoppgaver
  • Forbedring av prosesser
  • Etterspørsel etter ny kompetanse
  • Endrede forretningsmodeller
  • Nye kundeforventninger

I lys av endringene ble det pekt på flere måter vi som unge kan påvirke selskapets arbeid med digitalisering, innovasjon og fornyelse. Det ble trukket frem hvordan man kan være en «endringsagent» og gjennom utprøving skape forståelse for verdien av å ta i bruk nye digitale verktøy. Det ble samtidig påpekt at vår egen generasjon må være innstilt på læring og omstilling da vi også i fremtiden vil befinne oss i et skiftende arbeidsmarked der nye generasjoner vil ha en dypere digital kompetanse oss.

Kvelden ble avsluttet med tapas og hygge!

Vi i Bene Agere takker alle deltakerne og gleder oss allerede til neste UP!

Hva er UP?
UP er Bene Ageres nettverksevent som arrangeres to ganger i året. Hensikten med arrangementet er å skape en arena hvor unge mennesker kan diskutere spennende temaer og møte nye og gamle bekjente i uformelle omgivelser. Ønsker du å delta på neste UP? Ta kontakt med Haakon Utby.