Fremtidens arbeidsmarked var tema da Bene Agere arrangerte UP for niende gang

Tirsdag 24.april ble UP arrangert for niende gang i regi av Bene Agere. Det var totalt 42 deltakere fra en rekke ulike bransjer til stede, som alle bidro til at arrangementet ble svært vellykket.

Temaet for vårens UP var fremtidens arbeidsmarked – hvordan ser arbeidsmarkedet ut om 20 år?

Kvelden ble innledet av Ingrid Kristine Leinum som ga en presentasjon av Bene Agere og introduserte til arrangementet UP.

Videre holdt Haakon Utby og Engebreth Færden fra Bene Agere en faglig presentasjon rundt kveldens tema. Haakon innledet med å se på arbeidsmarkedets historiske utvikling. Han trakk frem overgangen fra fysisk arbeid til kunnskapsarbeid de siste 150 årene og robotisering av kognitive oppgaver i nyere tid.

På bakgrunn av denne utviklingen presenterte Engebreth et nytt partnerskap mellom menneske og maskin, som kjennetegnes ved at:

  1. Mennesker rammer inn et problem
  2. Maskiner vurderer og optimaliserer problemet innenfor gitte rammer
  3. Mennesker tar avgjørelser og bygger videre på løsningen

For å eksemplifisere dette partnerskapet trakk Engebreth frem blant annet IBMs Watson, som i dag jobber i partnerskap med leger.

Videre fremhevet Engebreth fem faktorer som trolig blir sentrale i arbeidsmarkedets videre utvikling. Disse faktorene kan oppsummeres i DANCE:

Presentasjonen ble avsluttet med en quiz hvor deltakerne fikk presentert to løsninger på ulike oppgaver som var løst av henholdsvis et menneske og en maskin. Quizen gikk ut på at deltakerne skulle avgjøre hvilken løsning som tilhørte mennesket og hvilken som var løst av maskinen. Selv om salen ikke var enstemmig, reflekterte allikevel svarene at det fortsatt er en del kreative oppgaver som ikke er egnet for maskiner.

Kan du gjette hvilket bilde som er laget av en maskin?

Etter presentasjon ble deltakerne delt inn i grupper for å diskutere fremtidens arbeidsmarked. Sentrale problemstillinger for diskusjonen var:

  • Hvilke eksisterende arbeidsoppgaver vil mest sannsynlig bli automatisert/robotisert de kommende årene?
  • Hvilken ny kompetanse må vi bygge frem til 2038 for å fortsatt være relevante på arbeidsmarkedet?
  • Hva kan vi gjøre for å oppnå denne kompetansen?

Det var et stort engasjement rundt temaet og deltakerne bidro til konstruktive diskusjoner og input fra sine bransjer.

Kvelden ble avsluttet med tapas og mingling.

Vi i Bene Agere takker alle nye og tidlige deltakere for oppmøte og håper å se dere alle igjen neste gang!

Hva er UP?
UP er Bene Ageres nettverksevent som arrangeres to ganger i året. Hensikten med arrangementet er å skape en arena hvor unge mennesker kan diskutere spennende temaer og møte nye og gamle bekjente i uformelle omgivelser. Ønsker du å delta på neste UP? Ta kontakt med Aksel Trygstad Lamache