Bene Agere inviterer en til to ganger i året til «Executive-forum», til inspirasjon og diskusjon rundt interessante og relevante tema. Dette er en småskala møteplass, i en hyggelig og uformell atmosfære. Målgruppen for denne arenaen er de som jobber tett på virksomhetens ledelsesagenda, i eller nær ledergruppen.

15. juni var det en ny anledning for Bene Ageres Executive-forum, denne gangen med tema «Internet of Things – hva skjer nå?». En av Norges kanskje fremste på IoT-området, Ieva Martinkenaite, innledet forumet hvorpå diskusjonen rundt bordet var innom mange perspektiver ved IoT. I tillegg til å være Vice-President i Telenor Research er hun leder for Telenor-NTNU AI-lab og Telenor IoT-initiativet.

For de fleste virksomheter handler ikke dette om teknologi fremover, men om å forstå hva dette faktisk betyr for din virksomhet og hvordan man utnytter mulighetene.

Noen key takeaways fra innledning og diskusjonene var

 • «The internet of everything»: Når “alle” gjenstander sender og mottar data er konsekvensene store. Veksten innen IoT blir massiv i form av produkter, investeringer, profitt og økonomisk innvirkning
 • Magien ligger i kombinasjonen av IoT, Big Data og AI/maskinlæring
 • Selv om vi begynner å få en del konkrete eksempler på anvendelse er vi bare i startgropen og knapt nok det. IoT handler om samspillet mellom sensorer, connectivity, mennesker og prosesser. Eksempelvis fra “bilen som system” til “bilen i system” – fra sensorteknologi og IoT til autonome systemer
 • Vi kan vente en voldsom utvikling
 • Verdien ligger ikke i teknologi eller plattform, men i tjenestene
 • Åpne økosystemer er vesentlig for utviklingen, men også en utfordring ift. sikkerhet
 • For de fleste virksomheter handler ikke dette om teknologi fremover, men om å forstå hva dette faktisk betyr for din virksomhet og hvordan man utnytter mulighetene
 • For mange etablerte virksomheter leder teknologiutviklingen til behov for to transformasjoner på en gang – dual transformasjon/tosidig transformasjon
  1. Transformasjon av eksisterende forretning, og
  2. Skift til nye forretningsmodeller, nye tjenester

Bene Agere bistår mange virksomheter i å finne veien inn i det nye og vi vil dele våre erfaringer med deg – så ta gjerne kontakt med en av våre partnere.