Jo stoltere historie, jo mer suksess oppnådd; desto mer krevende er det å balansere forbedringer av eksisterende virksomhet med tilstrekkelig fornyelse. Tyngdekraften mot det organisasjonen kan og behersker er stor. Mange ledere i etablerte, vellykkede virksomheter står nå ovenfor en krevende tosidig utfordring: På den ene siden kreves det en vesentlig forbedring av den eksisterende forretningen for å forbli konkurransedyktig. På den andre siden ser man at fremtiden krever en helt ny forretningsmodell og kanskje en vesentlig annerledes virksomhet.

Dual / Tosidig transformasjon:

Å gjennomføre vesentlig forbedring av eksisterende forretning OG skape det nye for fremtiden – i parallell

Burde man ikke bare slippe det eksisterende og løpe rett etter det nye? Nei, for leder i en eksisterende virksomhet er ikke det en opsjon. Å lykkes på den kortsiktige arenaen er avgjørende for å skape plattform og armslag til å lykkes med å skape det nye. Det man har med seg fra historien og den eksisterende virksomheten er konkurransefortrinnet man har inn i det nye, versus nystartede virksomheter. Man MÅ lykkes med begge deler. Utviklingen innen digitalisering har dramatisk utviklet mulighetene, men også kravene til tempo og tilpassing av det eksisterende.

«Mange ledere i etablerte, vellykkede virksomheter står nå ovenfor en krevende tosidig utfordring: På den ene siden kreves det en vesentlig forbedring av den eksisterende forretningen for å forbli konkurransedyktig. På den andre siden ser man at fremtiden krever en helt ny forretningsmodell og kanskje en vesentlig annerledes virksomhet.»

Bene Agere har det siste året jobbet med flere virksomheter i denne situasjonen. Ett av dem er et stolt selskap som gjennom tre generasjoner har utviklet seg til å bli en ledende aktør innen elektromekanisk industri og vedlikehold, med et stort antall kunder innen energi, offshore, shipping og subsea-industri.

Selskapet står nå ovenfor spennende muligheter og krevende utfordringer knyttet til digitalisering, nye forretningsmodeller og bransjedisrupsjon. Spørsmålene som opptar ledere og ansatte i selskapet er:

  • Hvordan opprettholde volum og lønnsomhet på eksisterende forretningsmodell samtidig som selskapet inntar nye posisjoner?
  • Hvordan få med seg kundene?
  • Hvordan vil konkurransesituasjonen se ut fremover?
  • Hva må vi gjøre internt hos oss?
  • Hvor begynner vi?
«Hva vil skje dersom vi fortsetter som før»?

Vi jobber nå med en tosidig transformationsstrategi og gjennomføringsplan sammen med ledere og ansatte i selskapet. Strategien skal både ivareta det kortsiktige behovet for lønnsom vekst i det etablerte, herunder nye måter å levere eksisterende tjenester, og samtidig nyskapningen som legger grunnlaget for fremtiden (nye forretningsmodeller, sensorteknologi, IoT, 3D skanning og printing, robotisering).

Tre erfaringer fra arbeidet med dual/tosidig transformasjon å ta med seg er:

  • Det er krevende å forme og skape konsensus rundt et felles fremtidssyn. Et viktig retorisk spørsmål å stille – og kommunisere –  er derfor «Hva vil skje dersom vi fortsetter som før»?
  • Det er utfordrende å jobbe med transformasjon av både det etablerte og utvikling av det nye samtidig. I arbeidet med strategi og gjennomføringsplan har vi behandlet disse temaene som separate områder og benyttet ulike metodikker, verktøy og økonomisk rasjonal. Ofte ser vi også at det er nødvendig, i alle fall et stykke på vei, å håndtere det nye for seg i forhold til styring og gjennomføring
  • Det økonomiske rasjonale for transformasjon av det etablerte versus utvikling av det nye er krevende å sette opp mot hverandre og hensiktsmessig ressursallokering krever en felles forståelse av fremtiden. Å veie kortsiktige behov opp mot de langsiktige behovene er en krevende balanseøvelse for ledelsen, som gjøres vanskeligere når det er så mye ukjent og nytt i det lange bildet.

Er du nysgjerrig på hvordan din bedrift bør gå frem for å etablere nye forretningsmodeller og drive vellykket dual/tosidig transformasjon? Ta kontakt med oss i Bene Agere.

Å lykkes på den kortsiktige arenaen er avgjørende for å skape plattform og armslag til å lykkes med å skape det nye.