Bene Agere søker økonomiansvarlig (deltid)

Bene Agere støtter ledere i å ta strategier og ambisjoner til målbare resultater. Selskapet ble etablert i 2005, har 13 medarbeidere og omsetter for ca 30 MNOK.

Vi holder til i Hydrobygget, Bygdøy Alle 2 i Oslo.

Økonomifunksjonen har hittil blitt ivaretatt av en av selskapets ledende medarbeidere. Bene Agere har vært med på å etablere The Panoply PLC, og fra 4.12.2018 er det vårt morselskap, notert på AIM på Londonbørsen. Dette krever at vi får en dedikert ressurs til funksjonen. Vi vet av erfaring at oppgavene kan løses med 1 dag per uke ved dagens volumer, men vi venter å vokse.

Oppgaver og ansvar er:

  • Budsjettering
  • Periodeavslutning og resultatrapportering, månedlig, til ledelse og styret
  • Årsavslutning, bonusberegninger
  • Prognostisering
  • Oppfølging av etterlevelse av selskapets rutiner
  • Controlling
  • Overvåke finansiering, likviditet, balanse, bank, fakturering, overtidregime og lønn
  • Eier av økonomifaglige prosesser og verktøy
  • Daglig relasjon bank
  • Utøvelse av rollen fordrer forståelse for IFRS.

Rollen vil rapportere til daglig leder i Bene Agere Norden AS med en linje til Chief of Staff i morselskapet. Vi har en rutinert administrativ medarbeider som vil støtte ved praktiske sider av økonomiarbeidet som kontering, oppfølging av time and expence, timeregistrering og fakturering.

Vi ser for oss å dekke rollen som økonomiansvarlig ved innleie av en som driver egen virksomhet eller ved en deltidsansettelse.

Vi planlegger å gå over til en ren skybasert bransjeløsning, og planlegging og implementering av dette vil kreve noe mer tid i en overgangsperiode.

Henvendelser om rollen kan gjøres til Lars Christian Torhaug på 911 95 707 eller Lars.Torhaug@beneagere.com .

Tiltredelse; snarest.