Bene Agere & Thommessen

Takk!

Vi bekrefter herved din deltakelse på Lederforum: Burgund 2017, den 16-19 mars.

Ser frem til interessante diskusjoner!

Vennligst notere siste fremmøte 07.45 torsdagen den 16. mars på Gardermoen.

Mvh,
Bene Agere
marianne.nesse@beneagere.com