Digitale verktøy – en oversikt

Digitale verktøy

Digitale verktøy som kan gjøre samarbeide med dine kollegaer og kunder lettere når du må jobbe på distanse – her får du en oversikt over noen av de verktøyene som finnes

Kommunikasjon

Program Funksjonalitet Fordeler og ulemper
Skype Kommunikasjon internt og ekstern, med chat, lyd og video

Se vårt Skype kurs her

+ Blant de mest utbredde verktøyene for kommunikasjon

– Det er ofte tilkoblingsproblemer for folk utenfor din egen organisasjon

Zoom Kommunikasjon lyd og video + Lett å invitere inn interne og eksterne brukere

– Har fått mye kritikk for datasikkerhet og databehandling

Hangouts Meet Kommunikasjon lyd og video + Lett å invitere inn interne og eksterne brukere

– Krever Gmail – konto

Teams Kommunikasjon internt og ekstern, med chat, lyd og video

Se vårt Teams kurs her

+ Integrasjon både mot Microsoft-produkter og andre programmer

+ Lett å invitere folk og sjeldent oppkoblings problemer

Slack Teamkommunikasjon + Lett å invitere inn interne og eksterne brukere

+ Mange add-ins fra andre program for å samle informasjon
– Krever disiplin for å unngå for mye informasjon/»spam»

.

Samarbeide, workshops, evaluering og idemyldring

Program Funksjonalitet Fordeler og ulemper
Mural Samarbeids og idemyldringsverktøy + Bryter opp møter, alle deltakere på aktivt inn å gjøre noe, mer interaktivt

+ Sikrer og effektiv dokumentasjon av møtet

+/- Krever gode forberedelser fra møteleder

 

Mentimeter Brukes til evaluering, prioritering, ordskyer, mm.
Digital støtte til krevende øvelser som å prioritere mellom ulike prosjekter/initiativer
Digital støtte til evaluering
+ Bryter opp møter, alle deltakere på aktivt inn å gjøre noe, mer interaktivt

+/- Krever 10-15 min forberedelse av møteleder, selve øvelsen gjøres i møtet

.

Planlegning og oppgavestyring

Program Funksjonalitet Fordeler og ulemper
Trello Lett å sett opp visuelle og interaktive lister som kan deles i teamet. Høy mulighet for detaljering og flere informasjonslag (tagg’er, farger, grupperinger, ansvarlig, tidsfrist med mer) + Lett og intuitivt å bruke når ferdig oppsatt

– Krever noe planlegging for oppsett

– Funksjonalitet spisset mot lister

Asana Oppgave planlegging og fremdrift styring + Integrasjon mot mange andre applikasjoner

+ Bra gratisversjon

+/- Mye funksjonalitet som tillater stort detalj nivå, kanskje for stort

.

Dokumentdeling og samarbeide

Program Funksjonalitet Fordeler og ulemper
Drive Dokumentlagring og -deling + Bryter opp møter, alle deltakere på aktivt inn å gjøre noe, mer interaktivt

+ Lett organiserbare mappesystem med versjonskontroll

 

– Utfordringer med blanding av private og arbeidskontoer

Future Leaders Incubator: How Awo launched her start-up in less than two months

Future Leaders Incubator: How Awo launched her start-up in less than two months

Over the past two months Bene Agere has hosted and supported the young entrepreneur Awo Abdulqadir while she has build and launched her start-up named DAQANI.

During her studies Awo specialized in trends and emotional and cultural intelligence. Her start-up DAQANI is a consulting agency focused on supporting companies in building a multicultural strategy in order to expand their reach and growth and become more inclusive. During the programme, Awo has launched her company DAQANI and is already working on her first client project with two of her team memebers.

The Future Leaders program has a mission to shake up the boardrooms of tomorrow

Women, ethnic minorities and people from low-income backgrounds are still massively underrepresented at senior levels in business. The Future leaders program seeks out young people from these communities who show an appetite for entrepreneurship and potential as future business leaders and give them the skills, network and support they need to be successful.

Bene Agere is one of five companies from The Panoply hosting entrepreneurs as part of the Future Leaders Incubator. The program was launched for the first time in October 2019 and kicked off with a three-day induction in London where the five participants got to know each other a little better and set their goals for the programme. The young leaders then returned to their host office where they would be based for the remainder of the incubator. Throughout the programme the participants have received an allowance to buy time to focus on their project, participated in weekly professional development workshops to hone their skills as entrepreneurs and received guidance from a dedicated 1:1 career coach on a weekly basis.

In less than 2 months Awo has successfully launched her company DAQANI

“I think there’s immense need for a program like this if the boardrooms of tomorrow are ever going to change. I can only speak for women with my background, and I know for certain that this program would help so many of them just like it helped me.”

– Awo Abdulqadir, CEO and founder of DAQANI

Awo Abdulqadir is the CEO & Founder of DAQANI and is one of 5 Future Leaders participating in the programme. Awo is a second-generation immigrant, Somali born, Norwegian raised and residing. She has a BA (Hons) in Advertising and brand communications. At the age of 21 she launched her freelance career within design and marketing, she also became an active voice participating in the culture and diversity debate in Norway. One of the reasons Awo applied for the program was because she wanted structure.

“l’ve always had crazy ideas but I never realized any of them because of my lack for structure. The support I have received throughout the programme has helped me grow into a more secure and structured person.”

– Awo Abdulqadir, CEO and founder of DAQANI

In December, this years’s incubators will conclude with the 5 leaders gathering in London. Awo will continue her journey as founder of DAQANI.

“We have enjoyed getting to now Awo and her business idea, and I hope this experience has given Awo confidence and guidance she needs to continue her journey as a young entrepreneur and leader of DAQANI”.

– Lars Christian Torhaug, Managing Partner Bene Agere

Why profit and purpose can and should go hand in hand

A great article by one of our partnering companies Disruption, describing the differences between H&M, Facebook and Patagonia and how addressing both positive and negative externalities in your strategy can increase the value of your company. Enjoy!

D-SRUPTION-Profit-and-Purpose

To access more of Disruptions’s content please visit the following website:

[gview file=”http://www.beneagere.no/wp-content/uploads/2019/08/D-SRUPTION-Profit-and-Purpose.pdf”]

Effektiv innovasjon på 5 dager! Er det mulig?

Effektiv innovasjon på 5 dager! Er det mulig?

Digitalisering og nye teknologier gir stadig flere muligheter til å fornye og forbedre produkter og tjenester. Ofte opplever man derimot at ideer ikke blir realisert, prosjekter mister momentum og lovende utsikter blir til tapte muligheter.

I dagens hektiske digitale økonomi er det et stort konkurransefortrinn å evne å gå raskt fra idè til leveranse. En Design Sprint kan være verktøyet som gir deg og ditt team hastighet og evne til å ta ideer til faktiske produkter og tjenester.

En Design Sprint er en tidsbegrenset fem-faset prosess som svarer på kritiske forretningsspørsmål og reduserer risiko når nye produkter og tjenester skal lanseres til markedet. Prosessen hjelper innovasjon, oppfordrer til brukersentrert tenkning og samler teamet ditt under en felles visjon.

Det er 4 gode grunner for at du skal gjennomføre en Design Sprint:

1) Teamet får energi og trykk på gjennomføring

Enten temaet ditt over tid har mistet momentum eller er i startgropen av prosjektet vil en Design Sprint  sørge for energi, ideer, retning og faktisk gjennomføringskraft

2) Design Sprint reduserer sløsing av tid og ressurser

Å gjennomføre en Design Sprint kan virke omfattende men realiteten er at det fokuseres flere måneders arbeid inn i 5 dagers strukturert gjennomføring

3) Alle forstår målet for prosjektet

En Design sprint samler ditt team rundt et felles mål og visjon å jobbe sammen mot

4) Design Sprint utvikler noe som faktisk blir brukt

 

Brukersentrert tenkning tvinger teamet ditt til å definere og løse behov som valideres i faktiske brukertester

Bene Agere har fasilitert Design Sprints for flere norske virksomheter. Ta kontakt med oss så gir vi deg en nærmere introduksjon, og viser hvordan en Design Sprint kan sette fart på dine team og prosjekter.

Ta kontakt med Haakon for å diskutere mer om hvordan Bene Agere og Design Sprint kan hjelpe din virksomhet med å svare på kritiske forretningsspørsmål og redusere risiko ved lansering av nye produkter og tjenester.

7 erfaringer fra agile utviklingsmetoder

7 erfaringer fra agile utviklingsmetoder

Ny teknologi skaper nye muligheter, samtidig som produkter og tjenester utvikles raskere enn noen gang. Det som din virksomhet leverte i går vil i morgen kunne være utkonkurrert.

Dette krever en raskere utvikling- og innovasjonstakt med hyppigere utvikling av nye produkter og tjenester. Nye innovasjonsmetoder vokser frem og det er et økende behov for å vite hva som fungerer og hva man skal satse på å levere i morgen. Det kan være knyttet store kostnader til det å utvikle nye ting markedet hverken trenger eller vil ha.

En design sprint er et femfaset rammeverk som bidrar til å svare på kritiske forretningsspørsmål gjennom rask prototyping og brukertesting. En design sprint lar deg nå klart definerte mål og resultater og få nødvendige innsikter raskt. Prosessen inviterer til innovasjon, oppfordrer til brukersentrert tenkning, samler teamet ditt under en felles visjon og tar deg til produktlansering raskere. Den grunnleggende tanken er at man ved denne metoden tidlig får bekreftet om et produkt blir godt mottatt i markedet.

Med en design sprint kan dere raskt endre eller avslutte utviklingsprosjekt før det har blitt for dyrt. Fail fast, fail cheap, succeed sooner!

Gjennom vårt arbeid med agile utviklingsmetoder og design sprint har vi i Bene Agere gjort oss følgende erfaringer rundt 7 suksesskriterier for å lykkes:
1) Ha målene i panna

En sprint må ha noen målsetninger som både kan vise konkrete resultater og beholde kreativitet og idemangfold. Sprintens konkrete målsetninger må henge sammen med virksomhetens langsiktige målsetninger samt tillate at arbeidet kan gå i dybden på enkelte områder

2) Grav i kundebehovet

I en design sprint er det viktig å grave tilstrekkelig dypt i hva som er det egentlige kundebehovet og hvilket grunnleggende problem vi prøver å løse for hvem. Jo mer grunnleggende behov man kommer frem til, jo større er markedet for løsningen.

3) Plei kreativiteten

En design sprint innholdet noen kreative øvelser for å utforske fra helt nye vinklinger hvordan behov kan løses. Lykkes man med dette vil man ende opp med en rekke ulike løsninger, upåvirket av det man så for seg på forhånd. Kreativitet kan dessverre ikke slås av og på som lyset med en lysbryter. Plei kreativitet og sørg for å sette temaet i rett modus for idégenerering!

4) Skisser alt

Sprinten må ha tempo og man må bruke minst mulig tid til å forklare ideer. Lange ark med tekst tar lang tid å både lage og forstå, skisser og tegninger produseres kjapt og kommuniserer supert! Utfordre derfor teamet til å skisse mest mulig og skrive minst mulig. På forhånd kan man bli enig om et enkelt kartotek av piktogrammer/figurer for å gjøre arbeidet enklere.

5) Ha med de riktige hodene

Selv om en sprint fokusere på hurtig produktutvikling og begrenset ressursbruk vil det fremdeles kreve tid i arbeidshverdagen for de som er med. Sørg for å sette sammen et komplementerende team på 4-7 personer som har eierskap til problemstillingen og et grunnlag for både å forstå behovet og komme opp med løsninger for å dekke det.

6) Hold fokus

 

For en mest mulig effektiv sprint er det viktig at man jobber konsentrert gjennom de fem fasene og ikke lar seg distrahere av andre oppgaver. Underveis er det derimot lett å bli revet bort i korte telefonsamtaler, dra ut noen pauser for å svare på mail eller booke inn noen korte møter underveis. Teamet må derfor være disiplinert underveis og hjelpe hverandre med å holde fokus på arbeidet som skal gjøres.

7) Stol på prosessen

Underveis i sprinten er det viktig at man jobber med en fase om gangen og fullfører målene for hver fase. I de 3 første fasene vil arbeidet virke noe rotete og retningsløst før man vil føle det mer konkret og håndfast de to siste fasene. Det er derfor viktig å underveis stole på prosessen og følge det opplegget som er satt av fasilitatoren.

En sprint er ikke et isolert tiltak men skal passe inn i det kontinuerlige forbedringsarbeidet til virksomheten. Dette samspiller er det Bene Agere kaller en tosidig transformasjon: en vesentlig forbedring av den eksisterende forretningen for å forbli konkurransedyktig samtidig som fremtiden krever en helt ny forretningsmodell og nye agile utviklingsmetoder som over tid skaper et vesentlig annet selskap.

Ta kontakt med Haakon for å diskutere mer om hvordan Bene Ageres sine erfaringer med agile utviklingsmetoder kan hjelpe din virksomhet med sin tosidige transformasjon.

UP 2017- Forretningsmodeller for en digital tidsalder

UP 2017- Forretningsmodeller for en digital tidsalder

Det var i alt 33 engasjerte deltakere som møttes i Bene Ageres lokaler da vi 28. november arrangerte UP for tolvte gang. Arrangementet ble en suksess og det var stor interesse for kveldens tema: Forretningsmodeller for en digital tidsalder.

Kvelden startet med at key-note speaker Tor Olav Mørseth delte sine erfaringer fra digitalisering av mediebransjen – en spennende bransje som har kjent konsekvensene av digitalisering på kroppen! Tor Olav trakk frem at selv om det totale annonsemarkedet i Norge siden 2012 har vokst med over 10 % har de tradisjonelle mediehusene tapt over 19 % av markedet, tilsvarende over 1 500 mNOK årlig. Lærdommen er at de nye konkurrentene, som Google og Facebook, ikke kopierte den tradisjonelle forretningsmodellen til mediehusene. Konkurrentene begynte med et spesifikt forretningsområde der de kunne løse behovet til kundene på en bedre måte, og gravde seg inn i inntektsstrømmen derfra. En bedre måte for mediebransjen å møte konkurransen på kunne vært å tidligere innse tempoet i endringen og selv utsette sine egne forretningsmodeller for konkurranse og kannibalisering.

Under presentasjonen gjorde vi en øvelse der alle skulle skrive ned det første de assosierer med ordet «digitalisering». Den resulterende ordskyen viser at det nødvendigvis ikke er noen felles referanse for hva digitalisering betyr!

“Hva er det første du tenker når du hører ordet digitalisering?”

Felles endringstrekk på tvers av bransjer

Videre i arrangementet ble det i grupper diskutert hvordan digitalisering påvirker våre egne bransjer og hvordan vi som unge kan påvirke selskapets arbeid med digitalisering, innovasjon og fornyelse. Den varierte bakgrunnen til deltakerne –  fra blant annet bank, olje og gass, kraft, industri, varehandel, bioteknologi, logistikk og konsulentbransjen gjorde gruppediskusjonen ekstra spennende.

Felles endringstrekk som følge av digitalisering for flere av de nevnte bransjene var:

 • Automatisering av rutineoppgaver
 • Forbedring av prosesser
 • Etterspørsel etter ny kompetanse
 • Endrede forretningsmodeller
 • Nye kundeforventninger

I lys av endringene ble det pekt på flere måter vi som unge kan påvirke selskapets arbeid med digitalisering, innovasjon og fornyelse. Det ble trukket frem hvordan man kan være en «endringsagent» og gjennom utprøving skape forståelse for verdien av å ta i bruk nye digitale verktøy. Det ble samtidig påpekt at vår egen generasjon må være innstilt på læring og omstilling da vi også i fremtiden vil befinne oss i et skiftende arbeidsmarked der nye generasjoner vil ha en dypere digital kompetanse oss.

Kvelden ble avsluttet med tapas og hygge!

Vi i Bene Agere takker alle deltakerne og gleder oss allerede til neste UP!

Hva er UP?
UP er Bene Ageres nettverksevent som arrangeres to ganger i året. Hensikten med arrangementet er å skape en arena hvor unge mennesker kan diskutere spennende temaer og møte nye og gamle bekjente i uformelle omgivelser. Ønsker du å delta på neste UP? Ta kontakt med Haakon Utby.

Cybersecurity må opp på lederagendaen

Cybersecurity må opp på lederagendaen

Som følge av globalisering, digitalisering og oppkopling av alt, så øker både trusselbildet, hvilke verdier som står på spill og hvor sårbare vi er. Det burde egentlig holde som call to action for styre og ledelse. Nå kan det se ut som om en rekke virksomheter kan bli berørt av en eventuell ny sikkerhetslov. Hvordan bli compliant og mindre sårbar – samtidig? På Bene Ageres lederforum 8. november ble trusselen mot næringslivet som følge av digitalisering og hvordan styre og ledelse må forholde seg til dette diskutert.

Nytt lovforslag legger mer ansvar på virksomheten

Regjeringen fikk i oktober i fjor fremlagt NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet, som tar for seg samfunnets samlede sårbarhet. Bene Ageres styreleder Olav Fjell var med i utvalget og innledet med å fortelle om oppfølgingen av arbeidet. De foreslåtte endringene i NOUen er nå lovforslag som skal behandles i Stortinget. Ta kontakt med Bene Agere dersom du ønsker vår oppsummering av de viktigste punktene i NOUen.

Lovforslaget omfatter både offentlige og private virksomheter som besitter objekter, informasjon eller infrastruktur som er viktig for det norske samfunn. Lovforslaget må balansere overvåkning og individets frihet, samtidig som den lovpålagte kostnaden for implementering av sikringstiltak står i forhold til skadepotensialet. Det vil derfor kunne ha store konsekvenser for de som blir omfattet av det.

En refleksjon ut av møtet er at styre og ledelse i dag overkommuniserer mulighetene som ligger i digitalisering og underkommuniserer kompleksiteten, også knyttet til sikkerhet. Styre og ledelse må sørge for at:

 • Det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser også for det digitale domenet
 • Tiltak dokumenteres og implementeres
 • Kritiske situasjoner øves på

Klikk på bildet for Bene Ageres
oppsummering av hvordan informasjonssikkerheten
kan økes for å motvirke digital sårbarhet

Arbeidet med cybersecurity må tas på alvor og følges opp møysommelig

Man må sikre at virksomheten har kompetansen som trengs for å håndtere trusselsituasjoner og kontroll både på egne ansatte og leverandører.

Vi ser derimot at cybersikkerhet ikke har den plassen på leder- og styreagendaen som er nødvendig. Det er kanskje først etter en alvorlig hendelse at man setter fokus på arbeidet og innarbeider de nødvendige rutinene. Innenfor cybersikkerhet kan norsk næringsliv lære av hvordan olje- og gassnæringen jobber med sin nulltoleranse på HMS området. Innen olje- og gassnæringen er det systematisk oppfølging og rapportering av alt arbeid og alle hendelser knyttet til HMS på alle ledernivå. Men hvordan skal man skape og implementere denne nulltoleransen også innen cybersikkerhet?

Som med mange andre områder, er det innenfor cybersikkerhet også slik at enkeltpersoners sikkerhetskultur er det svakeste leddet. For å møte trusselbildet som følge av globalisering, digitalisering og oppkopling av alt er det derfor viktig å motivere den enkelte ansatte til å ta cybersikkerhet på alvor. Arbeidet med cybersikkerhet må følges opp møysommelig og ikke sees på som en kostnad, men en nødvendig oppfølging for risikostyring og compliance.

Vil du lære mer?

Bene Agere er ledende på å støtte ledere i å skape kraft til gjennomføring og etterlater evne til kontinuerlig transformasjon. Vår styrke ligger i å sette foretak, ledere og medarbeidere i stand til å høste målbare resultater av krevende utvikling og endring.

Ta kontakt med en av våre partnere for å diskutere hvordan vi kan bistå din virksomhet for å sammen mestre fremtiden.

Er din virksomhet rustet til å drive digital transformasjon?

Etter mange år i bransjen sitter Bene Agere på stor kompetanse i å veilede ledere, styrer og eiere. Vi har en solid metodikk, som er velprøvd på tvers av bransjer, bedriftsstørrelser og funksjonelle områder. Mange ledere anerkjenner oss som en viktig støttespiller i å drive transformasjon. Det lederne verdsetter er hvordan vi setter deres ledere og medarbeidere i stand til å drive arbeidet mot målbare resultater, slik at ansvar og eierskap ligger hos disse og læringen blir igjen i bedriften. Selv om hvert prosjekt eller program er unikt, så ligger det metodikk og verktøy og en unik kultur i bunnen for alle gevinstene vi har vært med på levere.

Bene Agere har som våre kunder stått overfor trusler og muligheter knyttet til digitalisering. Vi har investert i å være kompetente og relevante på teknologiene og forstå hvilke implikasjoner de har for forretningsmodeller for våre kunder. Vi har videreutviklet vår metodikk til å støtte nye og mer eksperimentelle arbeidsformer.

Bene Agere har arbeidet mye med tjenestebransjene som har gått foran i digitaliseringen i flere tiår; bank, telecom og reiseliv. Vi har også arbeidet med – og arbeider med – foretak som leverer service og vedlikehold, både i markeder for næringsbygg og innen oljeservice. Disse står overfor store muligheter i å utvikle nye tjenester; først tilstandsbasert og med basis i data – prediktivt vedlikehold, basert på sensorer og analyse.

Hva er underliggende drivere av digital transformasjon?

Teknologi, kost og spredning:
 • Prosesseringskapasitet øker, blir billigere og blir demokratisert (bredt tilgjengelig)
 • Konnektivitet, dvs kopling mellom enheter får større kapasitet, større rekkevidde og spredning
 • Sensorteknologi blir mer robust, billigere og får større og større anvendelse
 • Programvare leveres som en tjeneste (XaaS) og demokratiseres
 • Mye kildekode er Open Source
 • Spredning av mobile plattformer gjør verden til ett marked
Økonomisk:
 • Investorer trekkes til investering i nye teknologier og applikasjoner, fordi verdiutviklingen har favorisert selskaper som inntar såkalte plattformposisjoner, der veksten og verdiutviklingen har vært eksponentiell
 • 6 av verdens høyest verdsatte foretak er nå plattformselskaper

Arbeidet med Digital Norway har gitt oss en unik innsikt i næringslivsstrukturen, ekspertmiljøer og hva som skjer når det gjelder digitalisering i Norge. Arbeidet har satt oss i stand til å identifisere tenkning og rammeverk som vi mener kan kombineres med vår egen velprøvde tilnærming til digitalisering. Da kan vi med trygghet støtte foretak med forbedring og fornyelse.

Arbeidet med Digital Norway har gitt oss en unik innsikt i næringslivsstrukturen, ekspertmiljøer og hva som skjer når det gjelder digitalisering i Norge.

Så vi har god oversikt over relevante teknologier og implikasjonene av disse, og er selv erfarne på kundereiser, omnikanal, kundedialog, industritransformasjon og tjenesteutvikling drevet av tingenes internett. Vi har også et velfundert perspektiv på hva digitale plattformer betyr for bedrift – til – bedrift.

Samtidig innser vi at vi må arbeide med spesialister på andre felt, og er i ferd med å bygge nettverk med partnere som sammen med oss kan støtte våre kunder.

Vi tror disse teknologiene vil bli spesielt viktige for mange av våre kunder:

 • Kunstig intelligens, maskinlæring
 • Store datasett og analyse
 • Sensorteknologi og tingenes internett
 • Robotisering av produksjon i fysiske miljøer
 • Robotisering/automasjon av forretningsmessige prosesser
 • Transaksjonstransparens
 • Blokkjeder
 • Virtuell realitet
Vi tror disse utviklings-trekkene blir viktige for våre kunder:
 • Kundereiser, multikanal, hendelser
 • Plattformbaserte forretningsmodeller B-2-B og i fysisk verden
 • IoT og tjenestebaserte forretningsmodeller med prediktivt vedlikehold
 • Samhandlende økosystemer, industritransformasjon
 • Autonome systemer

For å bruke James Marchs innsikt – om ledelse og beslutninger- kan vi si at vi enten støtter ledere i arbeid med forbedringer eller med fornyelse.

Forbedring
Mange foretak har fortsatt store potensialer knyttet til eksisterende virksomhet, for å øke inntekter, bedre kundeopplevelser og kvalitet og i senke kostnader. Vårt eksisterende omdømme er basert på tiår med å skape håndfaste resultater på dette området

Fornyelse (lineær eller ikke-lineær)
Den lineære fornyelsen som er tett på eksisterende kunder, produkter, tjenester og forretningsmodeller. Det er fortsatt mange foretak som kan bli bedre på dette, også på dette området har vi bred erfaring og er anerkjente.

Den ikke-linære fornyelsen som muliggjør helt nye forretningsmodeller, som i mange tilfeller truer den eksisterende virksomheten, er der vi har utviklet vår metodikk til å støtte nye og mer eksperimentelle arbeidsformer. Vi har integrert konsepter som agile, lean start up og design thinking i vår metode, og har støttet bedrifter med dette.

Står virksomheten overfor todisig transformasjon, det vil si at dere må løfte prestasjonene i eksisterende virksomhet og drive radikal innovasjon – samtidig – er vi din trygge partner og veileder.

Ta kontakt for en verdifull samtale.

Bene Agere loser etablerte virksomheter til fremtidig suksess gjennom tosidig transformasjon

Jo stoltere historie, jo mer suksess oppnådd; desto mer krevende er det å balansere forbedringer av eksisterende virksomhet med tilstrekkelig fornyelse. Tyngdekraften mot det organisasjonen kan og behersker er stor. Mange ledere i etablerte, vellykkede virksomheter står nå ovenfor en krevende tosidig utfordring: På den ene siden kreves det en vesentlig forbedring av den eksisterende forretningen for å forbli konkurransedyktig. På den andre siden ser man at fremtiden krever en helt ny forretningsmodell og kanskje en vesentlig annerledes virksomhet.

Dual / Tosidig transformasjon:

Å gjennomføre vesentlig forbedring av eksisterende forretning OG skape det nye for fremtiden – i parallell

Burde man ikke bare slippe det eksisterende og løpe rett etter det nye? Nei, for leder i en eksisterende virksomhet er ikke det en opsjon. Å lykkes på den kortsiktige arenaen er avgjørende for å skape plattform og armslag til å lykkes med å skape det nye. Det man har med seg fra historien og den eksisterende virksomheten er konkurransefortrinnet man har inn i det nye, versus nystartede virksomheter. Man MÅ lykkes med begge deler. Utviklingen innen digitalisering har dramatisk utviklet mulighetene, men også kravene til tempo og tilpassing av det eksisterende.

«Mange ledere i etablerte, vellykkede virksomheter står nå ovenfor en krevende tosidig utfordring: På den ene siden kreves det en vesentlig forbedring av den eksisterende forretningen for å forbli konkurransedyktig. På den andre siden ser man at fremtiden krever en helt ny forretningsmodell og kanskje en vesentlig annerledes virksomhet.»

Bene Agere har det siste året jobbet med flere virksomheter i denne situasjonen. Ett av dem er et stolt selskap som gjennom tre generasjoner har utviklet seg til å bli en ledende aktør innen elektromekanisk industri og vedlikehold, med et stort antall kunder innen energi, offshore, shipping og subsea-industri.

Selskapet står nå ovenfor spennende muligheter og krevende utfordringer knyttet til digitalisering, nye forretningsmodeller og bransjedisrupsjon. Spørsmålene som opptar ledere og ansatte i selskapet er:

 • Hvordan opprettholde volum og lønnsomhet på eksisterende forretningsmodell samtidig som selskapet inntar nye posisjoner?
 • Hvordan få med seg kundene?
 • Hvordan vil konkurransesituasjonen se ut fremover?
 • Hva må vi gjøre internt hos oss?
 • Hvor begynner vi?
«Hva vil skje dersom vi fortsetter som før»?

Vi jobber nå med en tosidig transformationsstrategi og gjennomføringsplan sammen med ledere og ansatte i selskapet. Strategien skal både ivareta det kortsiktige behovet for lønnsom vekst i det etablerte, herunder nye måter å levere eksisterende tjenester, og samtidig nyskapningen som legger grunnlaget for fremtiden (nye forretningsmodeller, sensorteknologi, IoT, 3D skanning og printing, robotisering).

Tre erfaringer fra arbeidet med dual/tosidig transformasjon å ta med seg er:

 • Det er krevende å forme og skape konsensus rundt et felles fremtidssyn. Et viktig retorisk spørsmål å stille – og kommunisere –  er derfor «Hva vil skje dersom vi fortsetter som før»?
 • Det er utfordrende å jobbe med transformasjon av både det etablerte og utvikling av det nye samtidig. I arbeidet med strategi og gjennomføringsplan har vi behandlet disse temaene som separate områder og benyttet ulike metodikker, verktøy og økonomisk rasjonal. Ofte ser vi også at det er nødvendig, i alle fall et stykke på vei, å håndtere det nye for seg i forhold til styring og gjennomføring
 • Det økonomiske rasjonale for transformasjon av det etablerte versus utvikling av det nye er krevende å sette opp mot hverandre og hensiktsmessig ressursallokering krever en felles forståelse av fremtiden. Å veie kortsiktige behov opp mot de langsiktige behovene er en krevende balanseøvelse for ledelsen, som gjøres vanskeligere når det er så mye ukjent og nytt i det lange bildet.

Er du nysgjerrig på hvordan din bedrift bør gå frem for å etablere nye forretningsmodeller og drive vellykket dual/tosidig transformasjon? Ta kontakt med oss i Bene Agere.

Å lykkes på den kortsiktige arenaen er avgjørende for å skape plattform og armslag til å lykkes med å skape det nye.

From strategy to results

From strategy to results

A strategy itself, however brilliant, will give no results unless the implementation is successful. The challenge is that many leaders lack a clear methodology for going from direction and intention to action. Several important steps in the implementation of the strategy is not performed sufficiently to create results.

Through numerous projects with clients across multiple industries Bene Agere has gained significant insight in how to succeed in business transformations. Our point of view is that to successfully implement the strategy a cultural change must be undertaken, by fostering involvement, accountability and ownership. Bene Ageres’s methods apply this and  structure our customers business transformation, empowering them to go from strategy to results.

Our strengths lies in enabling businesses, leaders and employees to reap measurable results from challenging development and change.

Read more about our insights in how to take succeed in your business transformation in “From Strategy to results”*

20170217_Forelesning BI_Nettside_v1.0

 

 

 

 

 

(Click to view presentation in pdf)

* The document is in Norwegian, please contact us for an English version.

Go to Top