Viktige virtuelle møteplasser

Lederforum

Vi planlegger en serie med lederforum, møteplasser der ledere får lytte til hverandre rundt viktige temaer. Foreløpig er 4 berammet.

  • Kriseledelse
  • Scenarier
  • Fremtid og marked etter COVID-19
  • Vårens virtuelle strategiprosess