DETTE TROR VI

  • FHI varsler at epidemien vil pågå over sommeren
  • Kontaktbegrensning vil videreføres langt ut i året
  • Diskusjoner om fullstendig lockdown eller frislepp vil tvinge seg frem
  • Alle må lage 3 alternative scenarier for likviditet og soliditet
  • Tjenestesektoren som står for 52% av BNP rammes hardt
  • Foretak som selger komplekse produkter og tjenester til foretak, må lære seg å selge på Teams (el.l)
  • Markeds- og fremtidssynet må endres i nesten alle bransjer
  • Trendene var våre venner, nå er flere av de døde
  • Strategien må revideres våren 2020, mest sannsynlig på distanse