Effektiv innovasjon på 5 dager! Er det mulig?

Digitalisering og nye teknologier gir stadig flere muligheter til å fornye og forbedre produkter og tjenester. Ofte opplever man derimot at ideer ikke blir realisert, prosjekter mister momentum og lovende utsikter blir til tapte muligheter.

I dagens hektiske digitale økonomi er det et stort konkurransefortrinn å evne å gå raskt fra idè til leveranse. En Design Sprint kan være verktøyet som gir deg og ditt team hastighet og evne til å ta ideer til faktiske produkter og tjenester.

En Design Sprint er en tidsbegrenset fem-faset prosess som svarer på kritiske forretningsspørsmål og reduserer risiko når nye produkter og tjenester skal lanseres til markedet. Prosessen hjelper innovasjon, oppfordrer til brukersentrert tenkning og samler teamet ditt under en felles visjon.

Det er 4 gode grunner for at du skal gjennomføre en Design Sprint:

1) Teamet får energi og trykk på gjennomføring

Enten temaet ditt over tid har mistet momentum eller er i startgropen av prosjektet vil en Design Sprint  sørge for energi, ideer, retning og faktisk gjennomføringskraft

2) Design Sprint reduserer sløsing av tid og ressurser

Å gjennomføre en Design Sprint kan virke omfattende men realiteten er at det fokuseres flere måneders arbeid inn i 5 dagers strukturert gjennomføring

3) Alle forstår målet for prosjektet

En Design sprint samler ditt team rundt et felles mål og visjon å jobbe sammen mot

4) Design Sprint utvikler noe som faktisk blir brukt

 

Brukersentrert tenkning tvinger teamet ditt til å definere og løse behov som valideres i faktiske brukertester

Bene Agere har fasilitert Design Sprints for flere norske virksomheter. Ta kontakt med oss så gir vi deg en nærmere introduksjon, og viser hvordan en Design Sprint kan sette fart på dine team og prosjekter.

Ta kontakt med Haakon for å diskutere mer om hvordan Bene Agere og Design Sprint kan hjelpe din virksomhet med å svare på kritiske forretningsspørsmål og redusere risiko ved lansering av nye produkter og tjenester.