Takk for din påmelding.

Vi bekrefter herved din deltakelse på Bene Ageres Executives Forum.

Vi ser frem til gode, interessante diskusjoner!

Med vennlig hilsen oss i Bene Agere

For spørsmål eller avmelding, vennligst kontakt:
marianne.nesse@beneagere.com