Etter mange år i bransjen sitter Bene Agere på stor kompetanse i å veilede ledere, styrer og eiere. Vi har en solid metodikk, som er velprøvd på tvers av bransjer, bedriftsstørrelser og funksjonelle områder. Mange ledere anerkjenner oss som en viktig støttespiller i å drive transformasjon. Det lederne verdsetter er hvordan vi setter deres ledere og medarbeidere i stand til å drive arbeidet mot målbare resultater, slik at ansvar og eierskap ligger hos disse og læringen blir igjen i bedriften. Selv om hvert prosjekt eller program er unikt, så ligger det metodikk og verktøy og en unik kultur i bunnen for alle gevinstene vi har vært med på levere.

Bene Agere har som våre kunder stått overfor trusler og muligheter knyttet til digitalisering. Vi har investert i å være kompetente og relevante på teknologiene og forstå hvilke implikasjoner de har for forretningsmodeller for våre kunder. Vi har videreutviklet vår metodikk til å støtte nye og mer eksperimentelle arbeidsformer.

Bene Agere har arbeidet mye med tjenestebransjene som har gått foran i digitaliseringen i flere tiår; bank, telecom og reiseliv. Vi har også arbeidet med – og arbeider med – foretak som leverer service og vedlikehold, både i markeder for næringsbygg og innen oljeservice. Disse står overfor store muligheter i å utvikle nye tjenester; først tilstandsbasert og med basis i data – prediktivt vedlikehold, basert på sensorer og analyse.

Hva er underliggende drivere av digital transformasjon?

Teknologi, kost og spredning:
 • Prosesseringskapasitet øker, blir billigere og blir demokratisert (bredt tilgjengelig)
 • Konnektivitet, dvs kopling mellom enheter får større kapasitet, større rekkevidde og spredning
 • Sensorteknologi blir mer robust, billigere og får større og større anvendelse
 • Programvare leveres som en tjeneste (XaaS) og demokratiseres
 • Mye kildekode er Open Source
 • Spredning av mobile plattformer gjør verden til ett marked
Økonomisk:
 • Investorer trekkes til investering i nye teknologier og applikasjoner, fordi verdiutviklingen har favorisert selskaper som inntar såkalte plattformposisjoner, der veksten og verdiutviklingen har vært eksponentiell
 • 6 av verdens høyest verdsatte foretak er nå plattformselskaper

Arbeidet med Digital Norway har gitt oss en unik innsikt i næringslivsstrukturen, ekspertmiljøer og hva som skjer når det gjelder digitalisering i Norge. Arbeidet har satt oss i stand til å identifisere tenkning og rammeverk som vi mener kan kombineres med vår egen velprøvde tilnærming til digitalisering. Da kan vi med trygghet støtte foretak med forbedring og fornyelse.

Arbeidet med Digital Norway har gitt oss en unik innsikt i næringslivsstrukturen, ekspertmiljøer og hva som skjer når det gjelder digitalisering i Norge.

Så vi har god oversikt over relevante teknologier og implikasjonene av disse, og er selv erfarne på kundereiser, omnikanal, kundedialog, industritransformasjon og tjenesteutvikling drevet av tingenes internett. Vi har også et velfundert perspektiv på hva digitale plattformer betyr for bedrift – til – bedrift.

Samtidig innser vi at vi må arbeide med spesialister på andre felt, og er i ferd med å bygge nettverk med partnere som sammen med oss kan støtte våre kunder.

Vi tror disse teknologiene vil bli spesielt viktige for mange av våre kunder:

 • Kunstig intelligens, maskinlæring
 • Store datasett og analyse
 • Sensorteknologi og tingenes internett
 • Robotisering av produksjon i fysiske miljøer
 • Robotisering/automasjon av forretningsmessige prosesser
 • Transaksjonstransparens
 • Blokkjeder
 • Virtuell realitet
Vi tror disse utviklings-trekkene blir viktige for våre kunder:
 • Kundereiser, multikanal, hendelser
 • Plattformbaserte forretningsmodeller B-2-B og i fysisk verden
 • IoT og tjenestebaserte forretningsmodeller med prediktivt vedlikehold
 • Samhandlende økosystemer, industritransformasjon
 • Autonome systemer

For å bruke James Marchs innsikt – om ledelse og beslutninger- kan vi si at vi enten støtter ledere i arbeid med forbedringer eller med fornyelse.

Forbedring
Mange foretak har fortsatt store potensialer knyttet til eksisterende virksomhet, for å øke inntekter, bedre kundeopplevelser og kvalitet og i senke kostnader. Vårt eksisterende omdømme er basert på tiår med å skape håndfaste resultater på dette området

Fornyelse (lineær eller ikke-lineær)
Den lineære fornyelsen som er tett på eksisterende kunder, produkter, tjenester og forretningsmodeller. Det er fortsatt mange foretak som kan bli bedre på dette, også på dette området har vi bred erfaring og er anerkjente.

Den ikke-linære fornyelsen som muliggjør helt nye forretningsmodeller, som i mange tilfeller truer den eksisterende virksomheten, er der vi har utviklet vår metodikk til å støtte nye og mer eksperimentelle arbeidsformer. Vi har integrert konsepter som agile, lean start up og design thinking i vår metode, og har støttet bedrifter med dette.

Står virksomheten overfor todisig transformasjon, det vil si at dere må løfte prestasjonene i eksisterende virksomhet og drive radikal innovasjon – samtidig – er vi din trygge partner og veileder.

Ta kontakt for en verdifull samtale.