Denne uken gjennomførte vi Lederforum med tema «Norske foretak i en globalisert og digitalisert verden – der plattformene dominerer».

Der ble det blant annet diskutert;

  • Hva må ledere forstå om hvilken rolle plattformaktørene vil kunne innta i norsk næringsliv?
  • I hvilke sektorer er det mest aktuelt?
  • Hva skal til for å lykkes med innta en plattformposisjon?
  • Hvordan må man forholde seg som aktør på andres plattformer?
  • Hvordan påvirkes strategi, forretningsmodell og økonomimodell?

Møte brakte mange innsikter fra aktører som har kommet langt i å konkretisere sin plattformstrategi og dermed tatt stilling til; hva betyr plattformposisjoner i deres bransje,  hvilke strategiske valg må man ta, hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes og hvordan tror vi rollene til plattformene vil utvikle seg for ulike bransjer i Norge.

Takk til alle som bidro til spennende diskusjoner!

Styreledere og toppledere må nå forberede virksomheten på de store endringene som selskapene står overfor. Majoriteten av all støy rundt digitalisering og disrupsjon handler om hva som skjer – svært få beskriver hva det faktisk betyr for virksomheten og hvordan komme klokt igang.

Med digitalisering og gjennomføring som styrker kan vi bidra til god tilnærming. Ta kontakt med oss!