Bene Agere gjennomførte, sammen med Wikborg Rein, sitt årlige lederforum på Mo-Gård fra 25. til 28. juni, det 12. i rekken

Forumet samlet styreledere og ledere for norskbaserte mellomstore og store virksomheter for å diskutere dagsaktuelle temaer. Refleksjoner og erfaringer ble delt innen temaene:

  1. Personvernforordningen – Hva er det, og hva må foretakene forberede seg på? Wikborg Rein ga en introduksjon til temaet.
  2. Cyber security – Når alt som kan bli bits er blitt bits, og når alt er koplet med alt, hvilke trusler står vi overfor og hvordan må foretakene sikre seg?
  3. Dual Transformation – Mange ledere står overfor en todelt omstilling og utvikling som til dels handler om å beskytte og utvikle eksisterende forretningsmodell, og til dels handler om å tørre å satse på nye forretningsmodeller muliggjort av digitalisering. Hvordan kan ledere forberede seg på, og drive dette?
  4. Tingenes internett – Sensorenes egenskaper forbedres, prisene faller, konnektiviteten og datamengden øker, og nye forretningsmodeller skapes. Dette påvirker en rekke områder som shipping, offshore, eiendom, transport, logistikk og industri, og i hjemmene våre; hvilke muligheter ser vi?
  5. Transformasjon av næringer drives av økt krav til hastighet i innovasjon og effektivisering, der tilgjengelig data og kompetanse innen det enkelte selskapets grenser ikke strekker til. Hvordan oppstår og drives slike prosesser?
Dual Transformation handler om å forbedre eksisterende virksomhet gjennom digitalisering samtidig som man bruker evner og kapasiteter til å ta posisjoner i helt nye forretningsmodeller.

Erfaring med endring ble delt fra flere ulike bransjer – fiskeoppdrett, biltransport, byggenæring, maritim sfære og norsk sokkel. Lederen for etableringen av en global bransjeplattform i den maritime sfære delte sine refleksjoner rundt hvordan endringene vil påvirke bransjen og rundt cybersikkerhet. I tillegg til digitalisering, ble nye material- og miljøteknologier også trukket frem som viktig i utviklingen i mange bransjer. Deltakerne tok med seg nyttig informasjon om hva som kreves for å være complient med den nye personvernforordningen, vi lærte også hva en forordning egentlig er. Flere selskaper ønsker å posisjonere seg innen «Internet of Things». Gjennom å bli kjent med temaområdet fikk flere av deltakerne nye ideer om mulighetene IoT gir.

Dual Transformation, tosidig transformasjon, er et nytt begrep å merke seg. Det handler om å forbedre eksisterende virksomhet gjennom digitalisering samtidig som man bruker evner og kapasiteter til å ta posisjoner i helt nye forretningsmodeller.

Sist, men ikke minst diskuterte vi temaet Cyber security, godt akkompagnert av avisoverskrifter om et nytt Ransomware-angrep. Deltakerne fikk med seg ny innsikt i hvilke nye lover og regler som kommer på området og hvordan man sikrer at cybersecurity er på agendaen til styrer og ledergrupper i tiden som kommer.

Vi ser fram til nye spennende lederforum ut over høsten og vinteren. De fleste er ettermiddagsarrangementer i våre lokaler. Er du interessert i å få med deg de viktigste oppsummeringspunktene fra årets «off-site» lederforum? Kontakt oss, så deler vi av det vi har lært av diskusjonene som gikk mellom noen av Norges fremste næringslivsledere.