Bene Ageres nyhetsbrev sommer 2021

Bene Agere har i løpet av våren 2021 gjennomført intervjuer med 47 toppledere og styreledere fra 10 ulike bransjer med fokus på temaet endringskondisjon. Les vårt nyhetsbrev for å få innblikk i ledernes erfaringer, fellestrekk og ulikheter og tiltak for å lykkes med endring.

Bene Ageres Nyhetsbrev – Endringskondisjon