Søker du støtte til gjennomføring av strategiprosessen i ditt selskap?

Kontakt oss
Strategi i Bene Agere
Ikke skyv på strategiarbeidet nå – Slik lykkes du med årets strategiprosess – digitalt!

Flere ledere står nå på startstreken og skal i gang med årets strategiprosess. Årets «tvist» er at den i stor grad må gjennomføres digitalt. Involvering og engasjement er fortsatt helt avgjørende for å få realisert ambisjon og mål, MEN det er krevende å lykkes når vi sitter ensomme ved kjøkkenbordet i ett Teamsmøte som er satt til å vare i 6 timer….

I tillegg; akkurat nå har dere veldig mye på tallerkenen.

 

Men. gode forberedelser har aldri vært viktigere.

Vi sørger for at dere er godt forberedt:

 • Med 30 års erfaring vet vi hva som skal til for å lykkes og derfor har vi  benyttet anledningen til å skape en fulldigital versjon av våre verktøy og vår prosess.
 • Som ledergruppe vil dere få tilgang til en Teamsgruppe og et Teamsrom som er satt opp med alt dere trenger for å komme helskinnet gjennom prosessen, med en god strategi.

Dere vil blant annet ha oversikt over:

 • Hvor dere til en hver tid står i prosessen
 • Hvilke møter dere skal gjennomføre med detaljerte agendaer og krav til forberedelser
 • Hvilke rammeverk dere skal bruke for å få de gode diskusjonene
 • Metodikk som sikrer at dere operasjonaliserer resultatet/strategien over til planer og handling
 • Verktøy som engasjerer hele ledergruppen ved å tilrettelegge for interaksjon der alle kan bidra (Mural)

Verktøyet gir dere valgfrihet til å kjøre prosessen med eller uten oss som rådgiver. Og vil dere ha oss med kan vi være  alt fra coach bak forhenget, via prosessleder til prosjektleder.

Hva ender dere opp med:

 • En ledergruppe med felles forståelse av omverden
  • Eventuelt med scenarier for COVID-19 krisen og for verden etter COVID-19
 • Innsikt i  hva kundene vil kreve av dere fremover.
 • Selskapets strategiske veikart
 • En metodikk som gjør overgangen fra ambisjon og mål til planer konkret

Interessert? Vi gir deg en digital/virtuell introduksjon og viser deg hvordan vi kan sette det opp sammen med dere. Klikk ‘kontakt oss’ for å ta prosessen videre.

Scenarier