I går arrangerte Bene Agere, sammen med Styreinformasjon, Alumni Global og AIG, The Board Award 2016. Prisen deles ut for å fremme den viktige verdiskapningen som skjer i styrerommet og fremheve styremedlemmer med potensial for å være styreledere.

De tre vinnerne (nominerte) i år var Irene Waage Basili, Gisele Marchand og Glenn Veiby.

Irene Waage Basili er tidligere Vice president i Petroleum Geo Services og Wallenius Wilhelmsen, samt styremedlem i Odfjell og North Sea Drilling Group. I dag sitter hun som CEO i GC Rieber Shipping og som styremedlem i blant annet Kongsberg Gruppen og Pacific Basin Shipping Limited i Hong Kong.

Gisele Marchand er tidligere CEO i Statens Pensjonskasse og Eksportfinans samt styremedlem i blant annet EVRY, Hafslund og Norske Skogindustrier. I dag er hun CEO i Advokatfirmaet Haavind og styremedlem i blant annet i Gjensidige Forsikring, NorgesGruppen og Selvaag Bolig.

Glenn Veiby er tidligere CEO i Voice, CFO og Interim CEO i Amedia og CFO i Software Innovation, samt styremedlem i TV2, Fretex Norge og Swims. Sitter i dag som Managing Partner i BA Group, styremedlem i MTHLVT og som styreleder i Digitale Medier 1881, CALA & JADE og Blender Agency.

Vi gratulerer vinneren av The Board Award 2016 Gisele Marchand.

Gisele er CEO i Advokatfirmaet Haavind og i tillegg styremedlem i Gjensidige Forsikring, NorgesGruppen og Selvaag Bolig. Hun ble utpekt som vinneren på bakgrunn av lang erfaring i styrerommet, sin allsidighet, svært gode refleksjonsevner, evne til å spille på de ulike styrkene til alle medlemmene i styrene og sin trygghet i rollen som leder.

Hun er dermed vinner av et program ved INSEAD kalt «Leading from the Chair».

De to andre vinnerne, Irene Waage Basili og Glenn Veiby ble løftet grundig frem som sterke kandidater til styrelederverv.

Kveldens fagtema var internasjonalisering. Vi kommer fortsatt til å leve av og med oljeøkonomien, men nye virksomheter må vokse frem. Skal de fylle inntektsbehovet nasjonen vil ha må de vinne internasjonalt. Da holder det ikke med å være krets- eller norgesmester.

Fire ledere med bred erfaring øste av mange ti-år med relevant erfaring med å vinne internasjonalt. Tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas holdt et innlegg om internasjonaliseringsreisen Telenor har vært gjennom i hans tid, og var innom alle de avgjørende hendelsene, de gode og de vanskelige beslutningene som har formet den internasjonale posisjonen selskapet har i dag med 183 millioner kunder og den fjerde mest verdifulle merkevaren  i verden blant nordiske selskaper.

Etter innlegget sluttet Baksaas seg til en paneldebatt hvor det ble fylt på med perspektiver fra Odd Gleditsch d.y. (Jotun), Maria Moræus Hanssen (ENGIE) og Jan Eyvin Wang (Wilh. Wilhelmsen). Som ledere i svært internasjonaliserte virksomheter delte de sine viktigste erfaringer og lærdommer om suksessfull internasjonalisering. Her er et utdrag av erfaringene;

– Reisen må bygge på et teknologisk eller kompetansemessig fortrinn

– Det hjelper å ha et sterkt hjemmemarked med god inntjening i ryggen for å finansiere internasjonaliseringen

– Det kreves sterke og tålmodige eiere som støtter strategien

– Det skapes muligheter når konkurransesituasjonen i hjemmarkedet forverrer seg- et push for å gå internasjonalt kan være en bra ting

– Mange nok i organisasjonen må ha nok viljestyrke til å stå løpet

– Man må finne underbetjente markeder hvor det er muligheter for vekst – lenge

– Det kan virke lett å gå til våre naboland – men realiteten er at det ofte er lettere å reise mye lenger hjemmefra

– Det er viktig å ha et bevisst forhold til kulturutvikling, skandinavisk kultur kan være et fortrinn i å skape attraktive arbeidsplasser, men forskjellen til lokal kultur kan være stor

– Norsk (fransk) eller lokal ledelse? Flere modeller kan fungere, men rotasjon av ledere er viktig for å bygge kultur og teamfølelse

– En merkevare overalt kan danne plattform for samling om kultur og verdier

– Disse lærdommene stammer fra veldig ulike selskaper og fra velstrukturerte konsern, og vil dermed ikke alle være relevante for den enkelte bedrift.

Arrangementets deltagere får tilsendt en bredere dokumentasjon av innsiktene.

Sammen med Styreinformasjon, Alumni Global og AIG vil vi gjerne takke alle som bidro til å gjøre The Board Award 2016 til et vellykket og inspirerende arrangement.

Video fra arrangementet