Torsdag 25. februar arrangerte Bene Agere UP, et nettverksarrangement for «Young Professionals». Tema denne gangen var hvordan teknologisk utvikling (digitalisering, automasjon, 3D-printing etc.) i kombinasjon med en rekke megatrender representerer en stor mulighet for norsk industri. Bene Agere har siden høsten 2015 bistått Kongsberg Gruppen i arbeidet med Norge 6.0, et nasjonalt initiativ hvor nettopp dette har vært fokus.

Et av tiltakene foreslått i arbeidet med Norge 6.0 er “Toppindustrisenteret”, et senter inspirert av toppidrettsmodellen og Olympiatoppens toppidrettssenter. Overordnet skal slike senter legge til rette for effektiv deling av blant annet erfaring, kunnskap og ressurser på tvers av bransjer og kompetanseområder. Dette, i sammenheng med andre tiltak, skal kunne sette alle de små- og mellomstore norske industribedriftene i stand til å ta løftet inn i Norge 6.0.

Ideen rundt Toppindustrisenteret var tema for diskusjonen under årets UP. Diskusjonene skapte engasjement, både relatert til formål, funksjon og innhold i et Toppindustrisenter, så vel som andre alternative tiltak for å gjøre norsk industri konkurransedyktig i det framtidige globale konkurransebildet.

Om løsningen ble funnet torsdag 25.februar er uvisst. Det som dog er sikkert er at Norge har en skare av unge, engasjerte og fremadstormende ressurser med ideer og driv til å videreutvikle fundamentet vi har i dag til det nye Norge.

Vi takker alle deltakere for deres bidrag, vi gleder oss allerede til neste UP!

Ordskyen viser hva deltakerne på årets UP tror vi lever av i Norge i 2030