UP, Bene Ageres nettverksarrangement for Young Professionals ble arrangert for syvende gang tirsdag 29. september. Femti deltakere fra forskjellige bransjer tok (med høyt engasjement) for seg temaet internettøkonomien, og noen utvalgte internettselskapers forretningsmodell. Det ble stilt spørsmålstegn ved selskapenes verdi, sett opp mot deres inntekter og hvilken profitt de genererer og har generert historisk. Temaet baserte seg på en analyse som Bene Ageres Associated Partner, Salvador Baille har gjennomført denne våren.

Etter presentasjonen diskuterte deltakerne selskapenes forretningsmodell, og hvordan selskapene kan videreutvikle sin forretningsmodeller for videre vekst og profitt i framtiden. Temaet engasjerte, og det kom mange kreative forslag til hvordan selskapene kan utvikle seg videre for fortsette vekst og bedre lønnsomhet.

Young Bene Agere (YBA) ønsker å takke alle deltakerne for deres bidrag og engasjement. Vi håper å se dere igjen til neste UP!